Přihlásit se

Osoba: Karolína Liďáková, Sportovní stáj Nový Jičín-Hermelín klub, z.s. (MH0086), H, H3963

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty