Přihlásit se

Osoba: Nikola Jarošová, Jezdecký klub Vysoká, z. s. (MV0159), V, J0I5F

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Vysoká, z. s. - jezdec

Koně

Subjekty