Přihlásit se

Osoba: Ondřej Pospíšil, Stáj Židovice (ME0147), E, J0SUP

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Skoky